MAX HALBE

Nasjonalitet: 
TYSK
2 treff i tidsrommet 12.09.1900 - 26.04.1942

1942

26.04 : 
26.04.1942  :  UNGDOM
 : FORFATTER

1900

12.09 : 
12.09.1900  :  UNGDOM
 : FORFATTER